Rubrika: Olt

 • Kdo vede nevěstu k oltáři?

  Kdo vede nevěstu k oltáři?

  Pokud se nevěsta rozhodne respektovat svatební etiketu, k oltáři ji místo otce může přivést dědeček, strýc nebo bratr. Důležité jsou především pocity nevěsty. Vždy by…

 • Kdo veze nevěstu k oltáři?

  Kdo veze nevěstu k oltáři?

  Zní to trochu pohádkově a romanticky, nicméně je tu i další a poměrně klíčový fakt, a to ten, že v zásadě jde o to, aby…

 • Kdo vede syna k oltáři?

  Kdo vede syna k oltáři?

  Pokud už hosté čekají na místě obřadu, přichází průvod ve zkrácené podobě – ženich s matkou, matka nevěsty s otcem ženicha, svědkové a nevěsta s…

 • V kolika letech mohu mít svatbu?

  V kolika letech mohu mít svatbu?

  Způsobilost sňatek uzavřít Do manželství smí vstupovat pouze osoby, které mají plnou svéprávnost, tedy dosáhly 18 let věku, nebo jim byla soudně přiznána ještě před…

 • Kdo koho vede k oltáři?

  Kdo koho vede k oltáři?

  Otec vede dceru k oltáři, předá ji čekajícímu ženichovi a odchází se posadit. Nevěsta stojí ženichovi tedy také po pravém boku. Stát zůstávají pouze snoubenci…

 • Kdo vede ženicha k oltáři?

  Kdo vede ženicha k oltáři?

  Matka ženicha Ona je tím, kdo vede ženicha k oltáři a následně během ceremonie sedí v první lavici spolu se svým partnerem. Podobně jako nevěstina…

 • Kdo jde prvni k oltáři?

  Kdo jde prvni k oltáři?

  První jde ženich se svou matkou, za nimi matka nevěsty s otcem ženicha, pak všichni hosté, následují svědkové a úplně nakonec nevěsta se svým otcem.…