Rubrika: Sv

 • Co dává svědek Zenichovi?

  Co dává svědek Zenichovi?

  Jako svědkyně už od rána dohlížíte na nevěstu a staráte se o to, aby jí to slušelo. Během svatebního dne u sebe ideálně nosíte tzv.…

 • Co Zarizuje svědek?

  Co Zarizuje svědek?

  Jediným úkolem, který musí podle zákona svědek učinit, je dosvědčit uzavření manželství. To znamená být včas na svatebním místě, kde s platným průkazem totožnosti podepíše…

 • Co vše zařizuje svědek?

  Co vše zařizuje svědek?

  Ti mají ve většině případů také na starost svatební přípitek, proslov (pokud si nevíte rady, jeho vzor lehce najdete na internetu), případně čtení svatebního blahopřání.…

 • Kdo může jít za svědka?

  Kdo může jít za svědka?

  Za svědka snoubencům může jít kdokoliv. Podmínkou je plnoletost a platný doklad totožnosti (OP, pas). Pokud je svědkem cizinec, musí rozumět česky nebo se předpokládá…

 • Jak to probíhá u soudu jako svědek?

  Jak to probíhá u soudu jako svědek?

  U tříčlenného senátu sedí jeho předseda uprostřed, po jeho levici a pravici sedí soudci přísedící, ať již jde o soudce z povolání nebo o soudce…

 • Jak se podepisuje svědek?

  Jak se podepisuje svědek?

  Tato osoba svědčí svatební obřad – tedy společně s vámi a dalším svědkem se podepisuje do zápisu o uzavření manželství. Na pohlaví svědků není žádný…

 • Jaké šaty pro svědkyni?

  Jaké šaty pro svědkyni?

  Jako svědkyně si můžete dovolit například délku šatů a sukně do půli stehen. Vhodná je pro vás také tzv. midi délka. Velmi oblíbené jsou šaty…

 • Jak dlouhý má být proslov svědka?

  Jak dlouhý má být proslov svědka?

  Vždy je dobré, aby se předem určilo, kdo bude mít proslov a pokud jich je více, tak v jakém pořadí a jaké délce (ideální délka…

 • Co dělá svědkyně?

  Co dělá svědkyně?

  Svědci a zábava Svědkům mnohdy připadá také organizace svatební zábavy, moderování svatebních her či kvízů. Bývá také zvykem, že svědci čtou nahlas svatební blahopřání, samozřejmě…

 • Jak probíhá výslech svědka?

  Jak probíhá výslech svědka?

  Výslech svědka je nejběžnější důkazní prostředek v trestním řízení. Při výslechu se od svědka zjišťují informace o tom, jak se trestný čin stal a kdo…

 • Kdy svědek nemusí vypovídat?

  Kdy svědek nemusí vypovídat?

  Svědek je dále oprávněn odepřít vypovídat, jestliže by výpovědí způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě, svému příbuznému v pokolení přímém, svému sourozenci, osvojiteli, osvojenci, manželu, partneru…

 • Proč musí být svědek na svatbě?

  Proč musí být svědek na svatbě?

  Svědek na svatbě je čestná funkce. Zároveň je jeho úloha velmi důležitá pro úspěšné zvládnutí svatebního obřadu i následné oslavy. At´už se jedná o svědka…