Co je třeba zařídit po svatbě?

Mezi základní doklady, které byste měli po svatbě a změně příjmení vyměnit, patří občanský průkaz, řidičák a cestovní pas. Pro novou občanku nebo pas přitom nemusíte na úřad v místě trvalého bydliště – žádost lze podat na jakémkoli městském úřadě s rozšířenou působností (v Praze na úřadě libovolné městské části).

Jaké příjmení po svatbě?

Dvě příjmení musí mít žena v pořadí nové a po něm původní „Dnes zákony povolují, že si žena může nechat svoje rodné příjmení, nebo příjmení manželovo a povolená je také varianta obou příjmení. V tom případě se jako první v pořadí udává to nové příjmení přijaté při sňatku a na druhém místě je dosavadní příjmení.

Jak dlouho je platný pas po svatbě?

Platnost cestovního dokladu skončí: uplynutím doby v něm vyznačené ohlášením jeho ztráty nebo odcizení uplynutím 3 měsíců ode dne změny příjmení občana, pokud k ní došlo v souvislosti s uzavřením manželství občana.

Jak změnit příjmení bez svatby?

Žádost o změnu jména nebo příjmení si (s výjimkou svatby) podáte na matričním úřadu v místě trvalého pobytu. Pro změnu ženského příjmení na nepřechýlený tvar a pro změnu po rozvodu není třeba dokládat žádný důvod. V ostatních případech je třeba uvést, v čem vám vaše příjmení vadí a překáží.

Kolik stojí změna jména?

Za povolení změny příjmení hanlivého, výstředního, směšného, cizojazyčného nebo na dřívější příjmení činí správní poplatek 100,-Kč, za změnu jména nebo příjmení v ostatních případech zaplatí žadatel poplatek 1000,-Kč.

Kdy vymenit ridicak po svatbě?

Kdy to musíte řešit Požádat o výměnu řidičského průkazu musíte do 5 pracovních dní od změny příjmení.

Jak dlouho po svatbě platí občanský průkaz?

V případě změny příjmení a změny rodinného stavu, který můžete nebo nemusíte mít v občanském průkazu uvedený, skoční platnost vašeho občanského průkazu po 45 dnech od uzavření manželství. Požádat o výměnu občanského průkazu musíte nejpozději do 15 dnů od skončení platnosti občanského průkazu.

Jak dlouho můžu mít propadlou občanku?

Pokuta za propadlou občanku V případě propadlé legitimace, anebo pokud si o novou nezažádáte nejpozději do 15 dnů ode dne, ve kterém došlo ke skončení platnosti, se pak může sankce vyšplhat až na 10 000 Kč. Alespoň tak o tom hovoří § 16a zákona o občanských průkazech a Ministerstvo vnitra ČR.

Kdy nahlasit zmenu příjmení v práci?

Změna jména nebo příjmení Občan EU nebo jeho rodinný příslušník mají povinnost hlásit změnu jména nebo příjmení do 15 pracovních dnů ode dne kdy tato změna nastala. Změnu jména nebo příjmení cizinec hlásí na pracovišti MV ČR, v jehož obvodu se nachází jeho místo pobytu, a to vyplněním tiskopisu pro oznámení změn.

Jak dlouho trvá vyřízení svatby?

oddací list vám musí matriční úřad vystavit do 30 dnů od svatby, zpravidla to ale bývá dříve, výměnu dokladů při změně údajů na nich řešte co nejdříve po svatbě.

Jak se podepisovat po svatbě?

Podpisem při obřadu přijímáš nové jméno. Tam podepisuješ první dokument s tímto novým jménem a všechny ostatní dokumenty ho následně ponesou také. Nosila bych s sebou kopii oddacího listu. jsem vdaná od pátku a podepisuji se novým přijmením (pokud se teda nezapomenu).

Kde zažádat o svatbu?

Jak a kam se obrátit Nejprve je potřeba předběžně vybrat místo a termín k uzavření manželství. Poté se obrátit na matriční úřad, do jehož správního obvodu vybrané místo k uzavření manželství spadá, jde-li občanský sňatek. Bližší informace sdělí matriční úřad.

Kam hlásit změnu příjmení?

Změnu jména nebo příjmení musíte nahlásit na řádně vyplněném tiskopisu. Tiskopisy jsou k dispozici na stránkách Ministerstva vnitra. K nahlášení této změny musíte doložit: dosavadní průkaz o povolení k pobytu, pobytovou kartu rodinného příslušníka občana EU nebo potvrzení o přechodném pobytu.

Jak oslovit ženu která má dvě příjmení?

První se vždycky uvádí příjmení po manželovi, druhé původní. Správně bys ji měla oslovovat oběma, pokud se nedomluvíte jinak.

Jak se podepisovat po svatbě?

Podpisem při obřadu přijímáš nové jméno. Tam podepisuješ první dokument s tímto novým jménem a všechny ostatní dokumenty ho následně ponesou také. Nosila bych s sebou kopii oddacího listu. jsem vdaná od pátku a podepisuji se novým přijmením (pokud se teda nezapomenu).

Jak si udělat druhé jméno?

Fyzická osoba, která má v matriční knize zapsáno jedno jméno, může před matričním úřadem v místě svého trvalého pobytu nebo před matričním úřadem, v jehož knize narození je jméno zapsáno, prohlásit, že bude užívat dvě jména.

Kolik stojí Prostredni jméno?

Druhé rodné jméno Úkon je osvobozen od poplatku. Na tuto změnu je právní nárok.

Jak dlouho trvá změna jména?

Ke změně jména budete potřebovat vyplněnou žádost (jak taková žádost vypadá), rodný list, občanský průkaz a případně potvrzení od sexuologie. Od podání vaši žádosti má matriční úřad povinnost rozhodnout do 30 dnů, zda vám změnu schválí. Poté obdržíte rozhodnutí, zda byla vaše žádost schválena.

Kolik stojí nové příjmení?

100 Kč – vydání povolení změny příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného, cizojazyčného nebo na dřívější příjmení. 1 000 Kč – jméno nebo příjmení v ostatních případech. 100 Kč – vydání povolení změny příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného, cizojazyčného nebo na dřívější příjmení.

Co obnáší změna příjmení?

Jako občan EU nebo jeho rodinný příslušník máte povinnost hlásit změnu jména nebo příjmení do 15 pracovních dnů ode dne kdy tato změna nastala. Změnu jména nebo příjmení musíte nahlásit na řádně vyplněném tiskopisu. Tiskopisy jsou k dispozici na stránkách Ministerstva vnitra.

Co je potřeba k výměně řidičského průkazu?

K výměně řidičského průkazu je potřeba žádost o výměnu řidičského průkazu, kterou obdržíte na pracovišti obecního úřadu, platný doklad totožnosti (občanský průkaz či pas) a řidičský průkaz, který podléhá výměně. S fotografiemi starost mít nebudete.

Jak požádat o řidičský průkaz online?

Jak požádat o vydání řidičského průkazu?

Kolik se platí za novou občanku?

Za vyhotovení OP do 30 dnů pro občana mladšího 15 let – 100 Kč. Za vyhotovení OP do 5 pracovních dnů pro občana staršího 15 let – 500 Kč. Za vyhotovení OP do 5 pracovních dnů pro občana mladšího 15 let – 300 Kč.

Kdy podat žádost o první občanský průkaz?

Občan je povinen požádat o vydání svého prvního občanského průkazu do 30 dnů ode dne, kdy dosáhl věku 15 let. O občanský průkaz lze však žádat i pro dítě mladší 15 let, de facto od jeho narození (takový doklad může sloužit namísto pasu dítěte pro pohyb v rámci EU apod.).

Co kdyz u sebe nemám občanku?

Pokud občanku u sebe nemáte, lze totožnost případně prokázat řidičským průkazem, pasem, či jinak (za určitých okolností může stačit i např. služební či studentský průkaz, nebo dokonce prohlášení třetí osoby). Policie je v daném případě povinná poskytnout potřebnou součinnost k tomu, abyste se mohli identifikovat.