Jak dlouho je platný pas po svatbě?

Pokud chcete odcestovat ihned po svatbě a ještě nemáte vyměněné doklady (pokud jste měnil/a příjmení), používejte k prokazování totožnosti cestovní pas, nikoliv občanský průkaz. Cestovní pas je platný ještě 3 měsíce po změně vašeho příjmení.

Jak dlouho trvá obnova pasu?

Jak dlouho trvá vyřízení cestovního pasu? Cestovní pas vám bude standardně vydán do 30 dnů od podání žádosti. Jestli na nový doklad spěcháte, je možné si připlatit za rychlejší vydání cestovního pasu do 5 dnů nebo lze využít možnosti cestovního pasu na počkání do 24 hodin.

Kdy po svatbě dostanu oddací list?

Občanský průkaz vám vydají na základě oddacího listu, který si můžete vyzvednout sami na matrice správního obvodu, kde jste se brali, nebo vám bude zaslán poštou do 14 dnů od svatby. Do 15 pracovních dnů od chvíle, kdy jste obdrželi oddací list, byste měli mít zažádáno o výměnu občanky.

Jak dlouho platí občanský průkaz po svatbě?

Kdy to musíte řešit. V případě změny příjmení a změny rodinného stavu, který můžete nebo nemusíte mít v občanském průkazu uvedený, skoční platnost vašeho občanského průkazu po 45 dnech od uzavření manželství. Požádat o výměnu občanského průkazu musíte nejpozději do 15 dnů od skončení platnosti občanského průkazu.

Jak dlouho mám na vyzvednuti pasu?

Zákonná lhůta pro vydání cestovní pasu je 30 dní, většinou je pas připraven k vyzvednutí za 3 týdny. K převzetí pasu se musí žadatel osobně dostavit (u pasu pro dítě do 15 let se dostaví zákonný zástupce). Pas lze vyzvednout jen na stejném úřadě, kde byla podána žádost o cestovní pas.

Kdy po svatbě dostanu oddací list?

Občanský průkaz vám vydají na základě oddacího listu, který si můžete vyzvednout sami na matrice správního obvodu, kde jste se brali, nebo vám bude zaslán poštou do 14 dnů od svatby. Do 15 pracovních dnů od chvíle, kdy jste obdrželi oddací list, byste měli mít zažádáno o výměnu občanky.

Co dělat když mám propadlý pas?

Propadlý pas Jestliže máte doma starý a propadlý cestovní pas, musíte ho odevzdat na úřadě. Zákon o cestovních dokladech předepisuje za neodevzdaný cestovní pas pokutu až 10 000 Kč. Nejpozději ho po vás budou chtít při zařizování nového cestovního pasu.

Kdy obnovit pas?

Doba platnosti cestovního pasu pro občana do 15 let je pět let, pro občana staršího 15 let deset let. Platnost cestovního pasu nelze prodloužit, je tedy nutno požádat o nový.

Co si zaridit po svatbě?

Mezi základní doklady, které byste měli po svatbě a změně příjmení vyměnit, patří občanský průkaz, řidičák a cestovní pas. Pro novou občanku nebo pas přitom nemusíte na úřad v místě trvalého bydliště – žádost lze podat na jakémkoli městském úřadě s rozšířenou působností (v Praze na úřadě libovolné městské části).

Co delat po svatbě doklady?

Po svatebním obřadu vám na občance odstřihnou růžek, vydají vám dokument odůvodňující odstřihnutí a vy si musíte zažádat o novou. Občanský průkaz vám vydají na základě oddacího listu, který si můžete vyzvednout sami na matrice správního obvodu, kde jste se brali, nebo vám bude zaslán poštou do 14 dnů od svatby.

Jak dlouho můžu mít propadlou občanku?

Pokuta za propadlou občanku V případě propadlé legitimace, anebo pokud si o novou nezažádáte nejpozději do 15 dnů ode dne, ve kterém došlo ke skončení platnosti, se pak může sankce vyšplhat až na 10 000 Kč.

Co dělat když mi končí platnost občanského průkazu?

Kolik se platí za novou občanku?

Za vyhotovení OP do 30 dnů pro občana mladšího 15 let – 100 Kč. Za vyhotovení OP do 5 pracovních dnů pro občana staršího 15 let – 500 Kč. Za vyhotovení OP do 5 pracovních dnů pro občana mladšího 15 let – 300 Kč.

Co potřebuji na vyzvednuti pasu?

Občan starší 15 let předloží občanský průkaz nebo platný cestovní pas. Jestliže nemá tyto doklady z důvodu ztráty nebo odcizení, předloží jiný průkaz totožnosti – např. řidičský průkaz nebo rodný list.

Jak dlouho mám na vyzvednuti zasilky?

Na výdejních místech je standardní úložní doba 7 dnů a prodloužení je možné o 14 dnů. U zásilky, která míří do Z-BOXu, máte na vyzvednutí máte 2 kalendářní dny. Prodloužení je možné maximálně o 1 den na celkové 3 kalendářní dny.

Kolik stojí prodloužení pasu?

Za vydání pasu s biometrickými údaji zaplatíte správní poplatek 600 Kč. V případě žádosti o zrychlené vydání pasu: 3 000 Kč (do 5 dní), 6 000 Kč (do 24 hodin).

Kdy si můžu udělat nový pas?

Cestovní pas se vydá na vaši žádost. Cestovní pas se vydává s územní platností do všech států světa a s dobou platnosti 5 let občanům mladším 15 let, nebo 10 let občanům starším 15 let. Můžete požádat o vydání cestovního pasu ve lhůtě 30 dnů.

Jak rychle se dá udělat pas?

Zatímco v minulosti šel cestovní pas nejrychleji pořídit do šesti pracovních dnů, dnes jej lze expresně získat buď do 5 pracovních dnů, nebo do 24 hodin. O cestovní pas vydaný do 24 hodin můžete žádat na ministerstvu vnitra nebo na obecních úřadech s rozšířenou působností.

Co si vzít na pas?

Občan předloží při žádosti o nový cestovní pas platný občanský průkaz, nebo platný cestovní průkaz anebo české matriční doklady (rodný, popřípadě oddací list).

Kdy po svatbě dostanu oddací list?

Občanský průkaz vám vydají na základě oddacího listu, který si můžete vyzvednout sami na matrice správního obvodu, kde jste se brali, nebo vám bude zaslán poštou do 14 dnů od svatby. Do 15 pracovních dnů od chvíle, kdy jste obdrželi oddací list, byste měli mít zažádáno o výměnu občanky.

Jak rychle lze vystavit pas?

Pokud se chystáte třeba k moři a zjistili jste, že nemáte platný cestovní pas – nezoufejte, i tak o vaši dovolenou nemusíte přijít. Nový cestovní pas můžete získat ve zkrácené lhůtě, a to buď do 5 pracovních dnů, nebo dokonce expresně do 24 hodin pracovního dne.

Co se stane kdyz Nevratim Stary pas?

Sankce. Pokud držitel neodevzdá neplatný cestovní doklad nebo cestovní doklad zaplněný záznamy, dopustí se přestupku, za který lze podle zákona o cestovních dokladech uložit pokutu do 10 000 Kč.

Kolik se platí za ztrátu pasu?

Správní poplatek činí 600 Kč, u občana mladšího 15 let 100 Kč.

Kdy požádat o výměnu cestovního pasu?

Doporučujeme podat žádost vždy v době platnosti dosavadního cestovního pasu a neodkládat podání žádosti o nový cestovní pas na dobu, kdy již dosavadní pas pozbude platnosti. Občan je povinen dostavit se k podání žádosti o vydání cestovního pasu ČR osobně.

Kde si obnovit pas?

Žádost o vydání cestovního pasu je možné podat v České republice na libovolném obecním úřadě obce s rozšířenou působností nebo v Praze u úřadu městské části Praha 1 až 22 a ve Švýcarsku na Velvyslanectví ČR v Bernu (dále jen „ZÚ“).

Jak dlouho trvá změna jména?

Ke změně jména budete potřebovat vyplněnou žádost (jak taková žádost vypadá), rodný list, občanský průkaz a případně potvrzení od sexuologie. Od podání vaši žádosti má matriční úřad povinnost rozhodnout do 30 dnů, zda vám změnu schválí. Poté obdržíte rozhodnutí, zda byla vaše žádost schválena.